پکیج ها

پکیج تک جلسه مشاوره حضوری
60000

مشاوره حضوری

 • 30 دقیقه مشاوره خصوصی
 • برنامه ریزی بلندمدت
 • یک شروع طوفانی با انگیزش تحصیلی
پکیج مشاوره تلفنی
45000

مشاوره تلفنی

 • پاسخ به سوالات مشاوره ای
 • انگیزش تحصیلی
 • آموزش روش مطالعه و تست زنی
پکیج سوالات طبقه بندی
35000

دانلودی

 • سوالات آزمون ها بصورت فصل به فصل
 • جزوات همایش های جمعبندی
 • جمع بندی حرفه ای زیست
پکیج در مشاوره تحصیلی
60000

دانلودی

 • آموزش 0 تا 100 روش مطالعه دروس
 • آموزش صفر تا 100 روش برنامه ریزی
 • نکات کلیدی رتبه های برتر