پکیج ها

پکیج تک جلسه مشاوره حضوری
60000

مشاوره حضوری

 • 30 دقیقه مشاوره خصوصی
 • برنامه ریزی بلندمدت
 • یک شروع طوفانی با انگیزش تحصیلی
پکیج مشاوره تلفنی
45000

مشاوره تلفنی

 • پاسخ به سوالات مشاوره ای
 • انگیزش تحصیلی
 • آموزش روش مطالعه و تست زنی
پکیج سوالات طبقه بندی
35000

دانلودی

 • سوالات آزمون ها بصورت فصل به فصل
 • جزوات همایش های جمعبندی
 • جمع بندی حرفه ای زیست
پکیج همایش های گروهی ماهانه
0

دانلودی

 • جلسات فوق انگیزشی
 • حرفه ای ترین اصول مطالعه و تست زنی
 • پارامترهای مهم برنامه ریزی