پکیج ها

پکیج مشاوره تلفنی
200000

مشاوره تلفنی

  • پاسخ به سوالات مشاوره ای
  • انگیزش تحصیلی
  • آموزش روش مطالعه و تست زنی
پکیج تست طبقه بندی نظام جدید
110000

دانلودی

  • 40 هزار تست طبقه بندی شده موسسات
  • کلید تستی و پاسخ تشریحی
  • بصورت گفتار به گفتار و بخش به بخش
پکیج شوق پرواز

دانلودی

  • دوره علمی عملی تغییر شخصیت
  • پارادایم شیفت و پروگرام ضمیر درون
  • تکنیک های انگیزشی و آموزشی