کمپ مطالعاتی نوروزی در دانشگاه شیراز

1398/11/21

494
0

با توجه به اهمیت دوران طلایی نوروز و فضای سال جدید که عموما مسبب از دست رفتن مهمترین روزهای آمادگی نیم سال دوم برای کنکور میشود استاد معینی به همراه جمعی از همکاران با رایزنی های انجام شده با دانشگاه شیراز کتابخانه مدرن خوارزمی را برای استفاده دانش آموزان پسر برای بازه زمانی 23 اسفند الی 14 فروردین در اختیار دارند . فضای آرام و آکادمیک ، رفع اشکال درسی ، کلاس های مشاوره فردی و گروهی ، نظارت مستمر و خدمات گوناگون آموزشی باعث خواهد شد دانش آموزان بهترین استفاده را از این بازه داشته باشند . 


باتوجه به ظرفیت محدود کتابخانه در پذیرش دانش آموز اگر به دنبال بهترین استفاده از تعطیلات نوروز برای مرور و جمعبندی دروس هستید هرچه سریعتر با مسئول ثبت نام تماس بگیرید . 

09178220016

دیدگاهتان را بنویسید