طرح ساماندهی کنکور توسط دولت

1400/3/17

101
0

به گزارش معینی به نقل از مهر، سعید رضا عاملی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی سنجش و پذیرش (کنکور) در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند: گزارش ساماندهی سنجش و پذیرش (کنکور) به دولت ارائه شده .

ایشان ذکر کردند: نظر دولت نسبت به طرح ساماندهی سنجش و پذیرش (کنکور) مثبت است و قرار می باشد که در جلسه دو هفته آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی آخرین پیشنهادات ارائه شده مورد بررسی قرار بگیرد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اجرایی شدن طرح ساماندهی سنجش و پذیرش (کنکور) افزود: تصمیمات مربوط به ساماندهی کنکور برای سال ۱۴۰۰ نبوده بلکه تلاش اعضای شورا برای ساماندهی کنکور از سال ۱۴۰۱ می باشد.

وی گفتند: روش فعلی کنکور دارای مزایا و معایبی می باشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد دارد که ضمن توجه به مزایا و معایب و فرصت‌ها و تهدیدها، عالی ترین  روش پذیرش دانشجویان را برگزیند لذا سیاست‌هایی در این خصوص تدوین شده که ضمن ادامه یافتن آزمون سراسری سنجش و پذیرش نقش تحصیلات دوره دبیرستان در ارزیابی حداکثری خواهد شد. سهم ۶۰ درصدی آزمون‌های استاندارد آموزش و پرورش و تأثیر ۴۰ درصدی کنکور در پذیرش نهایی یکی از محورهای این طرح می باشد.

ایشان تاکید کردندد: سیاست‌های ساماندهی سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به آموزش عالی بر مبنای مطالعه تجربه‌های موفق جهانی تدوین شده  و نگاه همه جانبه‌ای به آینده دانش آموز و دانشجو خواهد داشت، لذا تنوع ارزیابی و تمرکززدایی از پذیرش یکی از محورهای مهم این طرح است. ما نمی‌توانیم دوره ۱۲ ساله سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی آموزش و پرورش را نادیده بگیریم و صرفاً با یک امتحان ۴ ساعته توسط نهادی که کاملاً منقطع از آموزش و پرورش است، پل انتقال دانش آموز به دانشگاه شویم. از سوی دیگر نقش پذیرنده دانشجو که دانشگاه است، در وضعیت فعلی تقریباً صفر است و دانشگاه اراده‌ای در پذیرش یا عدم پذیرش داوطلب ندارد و صرفاً بر مبنا نمره آزمون، رتبه‌های برتر به دانشگاه‌های برترروانه می شوندد.

وی ذکر کرد: بنابراین تحول در نظام ارزیابی و اهمیت دادن به دوره تحصیلات آموزش و پرورش و نگاه اصیل و مستقل به ظرفیت‌های آموزش و پرورش برای سنجش و ارزیابی دانش آموزان محور و همچنین توجه به تجربه‌های موفق جهان باید در تحول و تغییر در نظام سنجش و پذیرش مورد توجه قرار گیرد

دیدگاهتان را بنویسید