13 رشته‌ پرمتقاضی در کنکور سراسری

1399/12/2

256
0

در کنکور سراسری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که 13 رشته پرمتقاضی هستند.پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی
پذیرش در رشته‌هایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بوده، برای تمام دوره‌ها به صورت کشوری انجام می‌شود. ضمناً بعد از کسر سهمیه ایثارگران 25 و 5 درصد به نسبت شرکت‌کنندگان هر یک از سهمیه‌ها (مناطق1، 2 و 3 و خانواده شهدا) به کل شرکت کنندگان در هر گروه آزمایشی تقسیم می‌شود. 


رشته های دارای پذیرش بومی آزمون کنکور سراسری

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید